ZOBU TEHNIĶU SERTIFIKĀCIJAS PROGRAMMA

I Sertifikācijas programmas ietver sevī šādas teorētiskās disciplīnas:           

            1. Anatomija un fizioloģija.

            2. Izņemamā protētika.

            3. Neizņemamā protētika.

            4. Ortodontija.

            5. Sejas žokļu protētika.

            6. Protezēšana bērnu vecumā.

            7. Materiālmācība.

            8. Jāorientējas visa veida zobu protēžu konstrukcijās un izgatavošanas

            tehnoloģijās.

Jāzina:

·      anatomija un fizioloģija;

·      implantoloģijas teorija;

·      proģēnijas un prognātijas ārstēšanas aparatūru veidi;

·      bērnu profilaktiskās aparatūras;

·      palīgmateriālu un galveno konstruktīvo materiālu veidi.

Jāprot:

·      izgatavot un orientēties visu zobu protēžu veidos un konstrukcijās (prioritāte specializācijai).

II Sertificējamai personai jāzina:

            1. Sejas žokļu anatomiskā uzbūve.

            2. Mutes dobuma anatomiskā uzbūve.

            3. Košanas muskulatūras, tās izvietojums un funkcijas.

            4. Deniņu locītavas anatomiskā uzbūve.

            5. Zobu anatomiskā uzbūve.

            6. Mutes dobuma fizioloģija.

            7. Higiēna, kas saistīta ar mutes dobuma un zobu kopšanu.

            8. Zobu žokļu sistēmas sakodiena veidi un anomālijas.

            9. Jāprot atšķirt zobu anatomisko formas un to īpatnības.

            10. jaunākās tehnoloģijas un materiāli.

            11. Zobu protēžu dizaina novitātes.

            12. Jāorientējas atačmentu un implantu izgatavošanas tehnoloģijās.

III Sertificējamās personas zināšanas un iemaņas:

Apgūstot šo teorētiski praktisko programmu, sertificējamais iegūst iespēju:

            1) strādāt pēc jaunākās tehnoloģijas;

            2) pielietot modernākās iekārtas un instrumentus;

            3) iepazīties ar jaunākiem materiāliem;

            4) iepazīties ar aktu un nolikuma klāstu uz esošo brīdi.

Mācību līdzekļus izsniedz sertifikācijas komisijas sekretariāts, t.sk.,:

            1) konsultācijas;

            2) mācību grāmatas;

            3) teorētiskās daļas jautājumus.

Atkārtojamais materiāls ietverts teorētisko jautājumu klāstā:

            1) Zobu protēžu tehnika.

            2) Ortodontija.

            3) Sejas žokļa protētika.

            4) materiālmācība.

            5) Anatomija un fizioloģija.

ZOBU TEHNIĶU SERTIFIKĀCIJAS PROGRAMMAS TĒMAS

I Anatomija un fizioloģija

            1. Sertificējamai personai jāzina:

                        a. košanas muskuļu grupas;

                        b. augšžokļa un apakšžokļu kauls;

                        c. deniņkaula locītavas uzbūve;

                        d. alveolārais izaugums;

                        e. sakodienu veidi;

                        f. sakodienu anomālijas.

            2. Sertificējamai personai jāprot:

                        a. mutes dobuma mīksto un cieto audu uzbūve un terminoloģija;

                        b. augšžokļa un apakšžokļa īpatnības;

                        c. noteikt sakodiena veidus.

TĒMAS: Košanas muskulatūra. Augšžokļa kauls. Apakšžokļa kauls. Alveolārais izaugums. Sakodiena veidi. Sakodiena anomālijas. Zobu rindu un zobu stāvokļa anomālijas.

II Izņemamā protētika

            3. Sertificējamai personai jāzina:

                        a. izņemamo protēžu veidi, to īpatnības un indikācijas;

                        b. izņemamo protēžu fiksācijas veidi;

                        c. izņemamo protēžu robežas;

                        d. izņemamo protēžu izgatavošanas tehnoloģijas.

            4. Sertificējamai personai jāprot:

                        a. izgatavot jebkuru no izņemamo zobu protēžu veidiem;

                        b. orientēties izgatavošanas tehnoloģijās un izņemamo protēžu

                        klasifikāciju veidos;

                        c. izgatavot nestandarta izņemamo protēžu veidus;

                        d. salabot jebkuru izņemamo protēzi;

                        e. orientēties viengaballieto protēžu izgatavošanas tehnikā.

TĒMAS:  Zobu rindu defektu klasifikācija. Parciālo protēžu veidi. Totālo protēžu veidi. Atbalstfiksējošo protēžu veidi. Izņemamo protēžu fiksācijas elementu veidi, t.sk., atačmentu veidi. Izņemamo protēžu izgatavošanas tehnoloģijas un materiāli. Izņemamo protēžu renovācijas tehnoloģijas.

III Neizņemamā protētika

            1. Sertificējamai personai jāzina:

                        a. zobu rindu defektu klasifikācija;

                        b. neizņemamo protēžu izgatavošanas indikācijas;

                        c. neizņemamo protēžu veidi;

                        d. neizņemamo protēžu izgatavošanas tehnoloģijas.

            2. Sertificējamai personai jāprot:

                        a. izgatavot apvalka un kombinētos apvalka kroņus;

                        b. modelēt zobu anatomiskās formas vaskā;

                        c. modelēt neizņemamo protēžu sastāvdaļas vaskā;

                        d. izveidot metāla lejamo sistēmu un ieguldīt detaļu lejamā kivetē;

                        e. atliet metāla konstrukcijas ar metāla lejamo iekārtu;

                        f. apstrādāt un salodēt metāla konstrukcijas;

                        g. izgatavot kombinētas protēzes ar akrilāta, kompozīta un

                        porcelāna materiāliem.

TĒMAS: Zobu anatomiskās formas. Darba veidulis, palīgveidulis. Artikulators. Sakodiena vaļņi. Neizņemamo zobu protēžu veidi. Neizņemamo zobu protēžu izgatavošanas tehnoloģijas. Kombinētie viengabala lietie kroņi uz implantiem un sakņu inleju bāzes. Cirkonija kroņi. Metāla keramiskie kroņi. Kompozītkroņi. Tiltveida protēžu veidi. Starpdaļu veidi. Lodēšana. Beicēšana. Elektropulēšana.

IV Ortodontija

            1. Sertificējamai personai jāzina:

                        a. sakodienu veidi;

                        b. atsevišķu zobu anomālijas;

                        c. zobu stāvokļu anomālijas;

                        d. zobu rindu anomālijas;

                        e. zoba pārvietošanas biomehānika;

                        f. ortodontisko anomāliju klasifikācija;

                        g. ortodontisko anomāliju rašanās iemesli;

                        h. ortodontisko anomāliju preventīvā profilakse;

                        i. ortodontisko aparātu klasifikācija;

                        j. ortodontisko aparātu veidi;

                        k. zobu šķilšanās laiki.

            2. Sertificējamai personai jāprot:

                        a. izgatavot ortodontisko aparatūru "U" un "M" veida retrakcijas

                        lokus, Engļa lokus, ekstraorālos lokus u.c.

                        b. izgatavot ortodontisko atsperes-protrakcijas un rociņveida

                        atsperes, Kofina atsperes, Kalveļa atsperes, u.c.

                        c. izgatavot ortodontiskās fiksācijas skavas - aptverošās, Ādamsa

                        skavas, bultveida skavas, u.c.

                        d. izgatavot dažādu funkcionālo aparātu konstrukcijas - Frenkeļa

                        aparātus (I, II un III tipa), Andrēzena-Hoipla aparātus, Tvinbloka

                        aparātus, u.c.

                        e. ekspansijas skeūvju veidu pielietojumu un uzstādīšanas tehniku.

TĒMAS: Ortodontija. Sakodiena anomālijas. Zobu, zobu rindu un zobu stāvokļa anomālijas. Ortodontisko aparātu klasifikācija. Ortodontisko aparātu elementi, to veidi.

V Sejas žokļu ortopēdija

            1. Sertificējamai personai jāzina:

                        a. sejas žokļu ortopēdijas disciplīna;

                        b. sejas žokļu aparatūras klasifikācija un iedalījums;

                        c. aparatūru izgatavošanā pielietojamie materiāli un tehnoloģijas.

            2. Sertificējamai personaio jāprot:

                        a. izgatavot dažādu šinu konstrukcijas - Vēbera šinas, Tīgerštedta

                        šinas, boksera šinas, Porta šinas, Guninga šinas, Limberga šinas,

                        u.c.

                        b. izgatavot dažādu kapju konstrukcijas - cietās un mīkstās

                        naktskapes, kapes balināšanai, plastmasas kapes pilnai zobu

                        rindai, u.c.

TĒMAS: Šinas. reponējošie aparāti. Nospieduma materiāli.

VI Materiālmācība

            1. Sertificējamai personai jāzina:

                        a. zobu tehnisko materiālu iedalījums, klasifikācija;

                        b. materiālu fizikālās, ķīmiskās un mehāniskās īpašības;

                        c. materiālu apstrādes tehnoloģija;

                        d. palīgmateriāli un abrazīvie materiāli.

            2. Sertificējamai personaio jāprot:

                        a. pielietot zobu tehniskos materiālus;

                        b. orientēties to īpašībās un tehnoloģijās;

                        c. lietot iekārtas un palīgierīces;

                        d. pielietot darba drošības noteikumus un individuālos

                        aizsardzības līdzekļus.

TĒMAS: Nospiedumu materiāli - cietie, termoplastiskie un elastīgie. Dublējamie materiāli. Vasku veidi. Ieguldmasu veidi. Izolējamie materiāli. Abrazīvie apstrādes materiāli. Ķīmiskie šķīdumi. Plastmasu veidi. Akrilātu plastmasas, to pielietošanas tehnoloģijas. Mākslīgie garnitūru zobi. Metāli un to sakausējumi. Kompozītmateriāli. Keramiskie materiāli, to veidi un pielietošanas tehnoloģijas.

Ieteicamā literatūra:

1. H.H. Caesar, Die Ausbildung zum Zahntechniker, Munchen, 1996

2. H. Wulfes, Kombitehnik und Modelliguss, Germany, 2004

3. W.J. O'Brien, Dental Materials and Their Selection, Quintessence Publishing Co, 2002

4. H.T. Shillingburg, Fundamentals of fixed Prosthodontics, Munchen, 2002

5. А. Хомвнн, В. Хильшер, Учебник зубопротезной техники, Часть 1 и 2, Москва, 2005

6. А.П. Ховат, Н.Д. Капп, Н.В.Д. Берретт, Оклюзия и патология окклюзии, Москва, 2005

7. Б. Криспин, Современная эстетическая стоматология, Москва, 2003

 

LZTB sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja: N. Garšteine

 

Sertifikācijas komisijas programma

apstiprināta 2013. gada 15. martā.