LATVIJAS ZOBU TEHNIĶU BIEDRĪBAS GADA ATSKAITES SĒDE NOTIKS 2024. GADA 22. MARTĀ

Plkst. 12.00

Dienas kārtība:

1. Firmas "Interdent" lekcija par firmas materiālu pielietošanas iespējām zobu tehniķiem.

2. Tiešsaistes vebinārs ar firmu "VITA".

3. Latvijas zobu tehniķu biedrības gada atskaites sēde.

4. Aktuālie jautājumi.

Koledžas pagalmā būs pieejama bezmaksas autostāvvieta.

Seminārs notiks krievu valodā.

***

Sertifikācijas un resertifikācijas plānotais norises grafiks 2024. gadā

 

Sertifikācijas un resertifikācijas sēde

Norises vieta: LU Rīgas 1. medicīnas koledža

Datums: 16.05.2024. 

Sākuma laiks: 12.00

 

Sertifikācijas un resertifikācijas sēde

Norises vieta: LU Rīgas 1. medicīnas koledža

Datums: 14.11.2024. 

Sākuma laiks: 12.00

 

***

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Latvijas Ārstniecības profesionālo organizāciju savienība informē, ka 2020.gada 5.aprīlī ir stājies spēkā "Likums par iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību", kura 28.pantā noteikts, ka "Lai novērstu ārkārtējās situācijas seku ietekmi uz ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu darbību, visu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu spēkā esošās reģistrācijas vai spēkā esošā sertifikāta termiņš tiek pagarināts par sešiem mēnešiem ."

Ievērojot minēto, visu šobrīd spēkā esošo sertifikātu (neatkarīgi no to izdošanas datuma) derīguma termiņš tiek pagarināts par 6 (sešiem) mēnešiem.

Piemēram, tām ārstniecības personām, kurām sertifikāta derīguma termiņš beidzas, 2020.gada 15.jūnijā, tas bez jebkādām ārstniecības personas papildu darbībām automātiski tiks pagarināts par 6 mēnešiem, t.i., tā beigu termiņš būs 2020.gada 15.decembris. Arī tām ārstniecības personām, kurām sertifikāta beigu termiņš ir, piemēram, 2024.gada 15.jūnijs, tas tiks pagarināts par 6 mēnešiem, t.i., līdz 2024.gada 15.decembrim.

Nekas cits visā sertifikācijas procesā netiek mainīts, t.sk., dokumenti resertifikācijai ir jāiesniedz vismaz 3 mēnešus pirms derīguma termiņa beigām!

***

Lūdzam ņem vērā, ka ir mainīti LZTB norēķinu rekvizīti:

"LATVIJAS ZOBU TEHNIĶU BIEDRĪBA"

Banka: LUMINOR BANKA AS

Reģ.nr.: 40008006904

Konta nr.: LV78RIKO0000083892837

***

Precizēs PVN piemērošanu atsevišķos darījumos.

https://ifinanses.lv/raksti/aktuali/likumdosana/precizes-pvn-piemerosanu-atseviskos-darijumos/15591

***

Zobu tehniķu biedra naudas maksa no 2020. gada 1. janvāra ir 20 eiro, pamatojoties uz Lavijas Zobu tehniķu Biedrības sapulces lēmuma protokolu Nr.1/2019 no 2019. gada 5. aprīļa. ​

***

Ja vēlaties publicēt savu sludinājumu LZTB mājaslapā, sūtiet visu informāciju uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

***

Latvijas Zobu Tehniķu Biedrības mērķi ir:

  • veicināt zobu protēžu tehnikas attīstību;
  • veikt informatīvi izglītojošo darbu; veikt profesionālās sertifikācijas darbu;
  • veicināt zobu tehniķu kvalifikācijas paaugstināšanu Latvijā un ārzemēs;
  • sadarboties ar zobu tehniķiem ārpus Latvijas valsts robežas;
  • izstrādāt zobu tehniķu sertifikācijas standartprasības un piedalīties to sertifikācijā;
  • metodisko un kvalifikācijas celšanas semināru un kursu organizēšana.

Sertifikācijas sēdes

16.05.2024. pl. 12.00 un 14.11.2024. pl. 12.00

Aktualitātes

Informācija par kvalifikācijas kursiem