LZTB SERTIFIKĀCIJAS KOMISIJA

Sm. Nelija Garšteine (priekšsēdētāja)

Sm. Dace Ločmele (atbildīgā sekretāre)

Sm. Juris Boldirevs (komisijas loceklis)

Sm. Regīna Meija (komisijas locekle)

Sm. Nelija Garšteine (sekretāre-koordinatore)

Dr. Andris Mucenieks (eksperts)