LATVIJAS ZOBU TEHNIĶU BIEDRĪBAS GADA ATSKAITES SĒDE NOTIKS 2023. GADA 31. MARTĀ PL. 12.00

Dienas kārtība:

1. Lektore Svetlana Golubeva (Denttech Lab.)

“Mūsdienīga, funkcionāla zobu protezēšana. Palīgrīki, kas atvieglo darbu."

2. Seminārs termoplastisko protēžu izgatavošanā.

Meistarklasi vada – Pšemislavs Grabovski, Varšava, Polija

3. Latvijas Zobu tehniķu Biedrības gada atskaites sēde.

4. Aktuālie jautājumi.

 

Koledžas pagalmā būs pieejama bezmaksas stāvvieta.

 

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Latvijas Ārstniecības profesionālo organizāciju savienība informē, ka 2020.gada 5.aprīlī ir stājies spēkā "Likums par iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību", kura 28.pantā noteikts, ka " Lai novērstu ārkārtējās situācijas seku ietekmi uz ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu darbību, visu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu spēkā esošās reģistrācijas vai spēkā esošā sertifikāta termiņš tiek pagarināts par sešiem mēnešiem ."

Ievērojot minēto, visu šobrīd spēkā esošo sertifikātu (neatkarīgi no to izdošanas datuma) derīguma termiņš tiek pagarināts par 6 (sešiem) mēnešiem.

Piemēram, tām ārstniecības personām, kurām sertifikāta derīguma termiņš beidzas, 2020.gada 15.jūnijā, tas bez jebkādām ārstniecības personas papildu darbībām automātiski tiks pagarināts par 6 mēnešiem, t.i., tā beigu termiņš būs 2020.gada 15.decembris. Arī tām ārstniecības personām, kurām sertifikāta beigu termiņš ir, piemēram, 2024.gada 15.jūnijs, tas tiks pagarināts par 6 mēnešiem, t.i., līdz 2024.gada 15.decembrim.

Nekas cits visā sertifikācijas procesā netiek mainīts, t.sk., dokumenti resertifikācijai ir jāiesniedz vismaz 3 mēnešus pirms derīguma termiņa beigām!

***

UZMANĪBU!

Sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo stāvokli Latvijas Zobu Tehniķu biedrības gada atskaites sēde tiek atlikta uz nenoteiktu laiku.

***

Latvijas Zobu Tehniķu biedrības gada atskaites sēde notiks 2020. gada 27. martā pl. 13:00

Dienas kārtība:

1. Ivoclar Vivadent kursi

"Ivoclar Vivadent jaunākais universālais cirkonijs: e.max ZirCad PRIME. Lekcija un demonstrācija. Pilnas formas cirkonija priekšējā incizīva un molāra individualizācija un krāsošana".

2. Latvijas Zobu Tehniķu biedrības gada atskaites sēde. 

***

Zobu tehniķu biedra naudas maksa no 2020. gada 1. janvāra ir 20 eiro, pamatojoties uz Lavijas Zobu tehniķu Biedrības sapulces lēmuma protokolu Nr.1/2019 no 2019. gada 5. aprīļa. ​

***

Sertifikācijas sēdes notiek divas reizes gadā - maijā un novembrī.

Ja sertifikāta termiņš beidzies vairāk nekā pirms 6 mēnešiem, jākārto sertifikācijas teorētiskā un praktiskā sadaļa!

Sertifikācija - EUR 60.00

Resertifikācija - EUR 49.00

150 kredītpunkti - ieskaite resertifikācijā - 1 x 5 gados